top of page
IMG_2307.jpg

 

 

 

 

In 2006 is gestart met het fasegewijs invoeren van beweegmanagement op alle basisscholen in het openbaar- en bijzonder onderwijs. Beweegmanagers zijn verantwoordelijk voor een actief sportklimaat op de school en werken nauw samen met de in de buurt aanwezige sportverenigingen en sportaanbieders. Beweegmanagement levert maatwerk voor elke school waarbij interventies aansluiten bij de problemen van kinderen op het gebied van bewegingsarmoede, overgewicht en motorische achterstanden.

De beweegmanagers van alle basisscholen in een wijk participeren in een zogenaamd beweegteam. De beweegmanagers stemmen in het team activiteiten en interventies af en er worden werkafspraken gemaakt.

Er wordt in 5 verschillende beweegteams gewerkt en een overkoepeld beweeggroep (de kopgroep) met vertegenwoordigers uit de 5 verschillende wijken.

Alle basisscholen in Hoorn hebben beweegmanagementuren. Het beweegmanagement wordt vormgegeven door de vakdocent gymonderwijs. De beweegmanager is in dienst bij het onderwijs. De inhoudelijke aansturing van de beweegmanager vindt plaats door een medewerker van de gemeente Hoorn.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over beweegmanagement kunt u bellen met de bewegingsconsulent van de gemeente Hoorn, Dirk Fris (telefoon 0229 252609)

bottom of page