top of page

MRT

MRT ( Motorische Remedial Teaching). MRT is het verlenen van leer-hulp buiten de reguliere gymlessen om aan kinderen met motorische problemen of een bewegingsachterstand. MRT-lessen worden gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs aan individuele kinderen of aan kleine groepjes kinderen. De bedoeling is om de bewegingsachterstanden zoveel mogelijk weg te werken, zodat deze kinderen weer goed mee kunnen komen tijdens de reguliere gymlessen. In sommige gevallen worden kinderen doorverwezen naar een fysiotherapeut. MRT wordt in principe gegeven aan de kinderen uit de groepen 2, 3 en 4.
MRT wordt op 29 scholen (van de in totaal 31 scholen/locaties) gegeven.

 

Organisatie: Beweegmanagement
Uitvoering: Beweegmanagement
Soort activiteit : Schoolactiviteit

© by School & Sport Hoorn.

bottom of page