top of page

​Wat doen wij?

Schoolsportkalender:

Bewegingsonderwijs
 
Alle basisscholen binnen de gemeente Hoorn hebben een beweegmanager die minimaal 1x in de week een gymles verzorgt. De beweegmanager is verantwoordelijk voor de kerndoelen bewegingsonderwijs.
 

 

Organisatie schooltoernooien

Gedurende het schooljaar worden er door verenigingen, Sportopbouwwerk Hoorn en de beweegmanagers verschillende schoolsporttoernooien georganiseerd. Per school wordt afgesproken aan welke toernooien wordt meegedaan. Hiernaast vindt u de kalender met de verschillende toernooien die georganiseerd worden. Informeer over de deelname aan een toernooi bij de beweegmanager van uw school.

Fungym
 
 
Deze gymles is speciaal voor kinderen van de onderbouw. Kinderen worden voor deze gymles uitgenodigd. Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de beweegmanager van uw school.
Derde gymles
 
Naschoolse gymles voor kinderen die tegen betaling nog een les van de vakleerkracht willen volgen. 
Meer informatie hierover kunt u vragen bij de beweegmanager van uw school.

Schoolsportvereniging (SSV)

 

In samenwerking met verschillende verenigingen woren naschoolse lessen aangeboden. De vakleerkracht is de contactpersoon tussen de deelnemers en de desbetreffende vereniging. Momenteel zijn er in Hoorn in verschillende wijken SSV Dans, SSV Tennis, SSV Volleybal en SSV Zaalvoetbal.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de beweegmanager van uw school.

Gymclub Uniek!

 

Unieke gymles voor unieke kinderen! Onder leiding van een beweegmanager kunnen kinderen die een speciale behandeling nodig hebben deze naschoolse gymlessen volgen.

© by School & Sport Hoorn.

bottom of page